Huisregels – Tandartspraktijk koninginneweg150 – Amsterdam Oud-Zuid

Huisregels

Huisregels

Afspraken:

Wij werken uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.

Afspraakherinnering:

Wij versturen afspraakherinneringen naar onze patiënten. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten en waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

Het te laat komen op de afspraak:

Bij het te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid, of soms moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdsgebrek.

Het niet nakomen van de afspraak:

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 2 werkdagen van tevoren te melden. Op die manier kunnen wij kijken of wij de verloren tijd nog kunnen opvullen met een andere behandeling. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.

Uw gegevens:

Mochten uw persoonlijke gegevens veranderen, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in uw dossier. (bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of huisadres) Dit geldt ook voor een verandering met betrekking tot uw gezondheid.

Gezondheidsvragenlijst:

Wij zullen u verzoeken een vragenlijst over uw gezondheid in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van (levens)belang dat u dit volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen.

Uw eigendommen:

Waak zelf over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Betalingen:

Wij bieden u drie verschillende betaalopties; u kunt de nota direct na de behandeling door middel van een pin/creditcardbetaling voldoen, of wij zenden de nota naar uw zorgverzekeraar, of u ontvangt de nota thuis. Onbetaalde nota’s dragen wij over aan een incassobureau wat hoge kosten met zich mee kan brengen.

Klacht:

Het kan voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Wij vinden het erg belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag ten eerste om een verhelderend gesprek met uw behandelaar, u kunt dan aangeven wat u onduidelijk vindt. Het is voor ons belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan gezamenlijk op zoek naar een oplossing. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is een informatiepunt van de beroepsorganisatie en kan behulpzaam zijn met informatie over de wijze waarop u een eventuele klacht kunt indienen.

Cameratoezicht:

Onze praktijk is beveiligd met cameratoezicht, om uw en onze veiligheid te waarborgen.

Mobiele telefoons:

Bellen in onze wachtkamers is niet toegestaan, dit kan andere patiënten of onze receptioniste storen.
Wij verzoeken u om de beltoon van uw mobiele telefoon uit te zetten.

Roken:

Het is verboden om buiten en binnen onze praktijk te roken.

Privacy en geheimhoudingsplicht:

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch patiëntendossier. (EPD)