Klacht – Tandartspraktijk koninginneweg150 – Amsterdam Oud-Zuid

Klacht

Klacht

Het kan wel eens voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Wij vinden het belangrijk dat u iets met die onvrede doet. U kunt daarom het beste de volgende stappen ondernemen:

Stap 1:

Vraag allereerst om een verhelderd gesprek met uw behandelaar. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt dan aangeven wat u onduidelijk vond.
De behandelaar kan u dan uitleggen waarom hij of zij heeft gekozen voor het advies of juist de ene behandeling. Bovendien is het voor ons belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. We kunnen dan gezamenlijk op zoek naar een goede oplossing.
U kunt ons bereiken via:
Telefoon: 020-671 21 41
E-mail: info@koninginneweg150.nl

Stap 2:

Als u er samen met uw behandelaar niet uitkomt, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is een informatiepunt van de beroepsorganisatie: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) Het Tandheelkundig Informatie Punt is alleen telefonisch bereikbaar: 0900-202 5012
Het TIP is een onafhankelijke organisatie die zonder uw nadrukkelijke toestemming geen informatie aan derden verstrekt. Uw tandarts of verzekeraar wordt dus niet op de hoogte gebracht van uw telefoontje.
Openingstijden Tandheelkundig Informatie Punt :  Van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Stap 3:

Wij zijn als praktijk aangemeld bij de KNMT-Klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.
De regeling biedt u twee mogelijkheden:
1. Een bemiddelde rol.
2. Overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.
U kunt contact opnemen door het klachtenformulier in te vullen op: https://extranet.knmt.nl/klachtenformulier