Mondzorgkunde – Tandartspraktijk koninginneweg150 – Amsterdam Oud-Zuid

Mondzorgkunde

Mondzorgkunde

Het tandvlees vormt het fundament van uw gebit. Zonder gezond tandvlees is het onmogelijk een gezond gebit te houden. Zorg aan uw tandvlees en preventie van tandvleesproblemen vormt dan ook een belangrijk onderdeel in onze praktijk. De zorg aan uw tandvlees wordt binnen onze praktijk verricht door gespecialiseerde mondhygiënistes.
De mondhygiënist heeft een specifieke deskundigheid op het gebied van mondverzorging en zijn gespecialiseerd in ontstoken tandvlees en kaakbot. Eenvoudig gezegd; de mondhygiënist behandelt mond- en tandvleesproblemen en helpt nieuwe te voorkomen. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist.

Een ontsteking aan uw tandvlees:

Een ontsteking van het tandvlees kan zich beperken tot het tandvlees (zgn. gingivitis), maar kan zich ook uitbreiden naar het kaakbot rondom de tanden en kiezen (zgn. parodontitis). Om een goed overzicht te krijgen over de locatie, de mate en de uitgebreidheid van de ontsteking zal de mondhygiëniste dit nauwkeurig in kaart moeten gaan brengen door middel van een meting.

Waarom is uw tandvlees ontstoken?

Niet iedere persoon heeft last van ontsteking van het tandvlees en/of kaakbot. Meerdere factoren bepalen of een persoon gevoelig is voor het ontstaan en het ontwikkelen van tandvleesontstekingen. Om te kijken welke factoren er bij u ten grondslag liggen, zal er uitgebreid gekeken worden naar alle factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn, zoals gezondheid, medicijngebruik, erfelijkheid, roken en de mate van mondhygiëne. Met deze gegevens bepaalt de mondhygiëniste welke tanden en kiezen wel, misschien, of niet meer te behouden zijn. De mondhygiëniste bespreekt tenslotte met u het voorstel voor de behandeling en de volgorde waarin die zal worden uitgevoerd.

In de eerste zitting bij de mondhygiëniste worden alle gegevens verzameld, geïnventariseerd en beoordeeld. Er zal uitgebreid informatie gegeven worden over de oorzaken, verloop en behandelmogelijkheden van de ontstekingen.

Vergoeding/kosten:

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Indien gewenst, kunnen wij een begroting voor u maken.